بررسی روشهای نوپدید سرقت اطلاعات و ارائه راهکار جهت تشخیص سریع عملکرد بدافزار ها
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1365 K)
نویسندگان
پژوهشگر
چکیده
با توجه به رشد روز افزون استفاده از فناوری اطلاعات در محیط های نظامی و انتظامی وگسترش بهره گیری ابزار های آن در نیرو های مسلح به طبع تهدیداتی نیز مطرح می شوند که در صورتی که به طور کامل شناسایی نشوند ویا کوچکترین اغماضی در تحلیل آنها صورت پذیرد، میتواند اثرات جبران ناپذیری بر امنیت و اقتدار نیروهای مسلح داشته باشد و به دشمنان کشور عزیزمان این امکان را دهند تا بتوانند با صرف کمترین هزینه به اطلاعات مهم و حیاتی وحتی طبقه بندی شده دسترسی یابند و به اهداف شوم خود برسند. دراین مقاله، برخی از تهدیدات سایبری محتمل در انجام وظایف نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گرفته است و سعی شده که با مطالعه وترجمه مقالات و کتب معتبر برخی از تهدیدات و عواقب آن تحلیل شده و جهت رفع یا مقابله با آن ،راهکارهایی را با استفاده از تجارب برخی از کشور های مختلف احصا نموده و جهت بهره برداری های آینده ارائه نماید.سوال اصلی مقاله این است که تهدیدات جدید سایبری در حوزه نظامی و دفاعی، تا چه حد تحلیل شده وعواقب آن شبیه سازی شده و چه راهکار هایی در خصوص رفع آنها ارائه شده است. روش تحقیق مطالعه میدانی و استفاده از کتب ومقالات مختلف بوده و سعی شده تا با انجام برخی از اقدامات آزمایشگاهی نمونه هایی از تهدیدات تحلیل شده، تا اثرات آن واضح تر شود. وهمچنین راهکاری ارائه شده تا با راه اندازی آن بتوان در سیستم های نظامی در زمان مواجهه شدن با بد افزار و فایلهای مخرب، با سرعت نسبتا بالاتری آن را مورد ارزیابی قرار داد. لازم به ذکر است که عملکرد این سامانه توسط یکی از کشور های خارجی، در مقاله ای مورد بررسی قرار گرفته که دقت آن حدود 88.28% اعلام شده که امید است انشالاه در کشور ما نیز این چنین سیستم ها به کارگرفته شود و با جلوگیری از هدر رفت منابع به گونه ای در تحقق اقتصاد مقاومتی،سهیم بود
کلیدواژه ها