1. ارسال گواهی‌نامه پذیرش
گواهی‌نامه پذیرش مقالات پذیرفته شده ارسال گردید
2. صدور گواهی‌نامه
3. اختتامیه همایش
4. ارزیابی مقالات پایان یافت
5. برگزاری دومین جلسه کمیته علمی
دومین جلسه کمیته علمی با حضور اعضا کمیته در سالن مرحوم امیر سرلشگر سلیمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا برگزار گردید.