1. برگزاری دومین جلسه کمیته علمی
دومین جلسه کمیته علمی با حضور اعضا کمیته در سالن مرحوم امیر سرلشگر سلیمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا برگزار گردید.