برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 عملیات روانی و تبلیغات در جهاد و دفاع
1398-10-02 10:00-12:00
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران- ساختمان فتح المبین دانشپایه دو
0 ریال 0 یورو
0 دکتر علی اکبر استرکی
2 علوم شناختی
1398-10-02 10:00-12:00
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران سختمان فتح المبین دانشپایه یک
0 ریال 0 یورو
0 دکتر محجوب
3 تببین ویژگی های فرماندهان و مرزداران با تاکید بر دعای 27 صحیفه سجادیه
1398-10-02 10:00-12:00
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران ساختمان فتح المبین دانشپایه پنج
0 ریال 0 یورو
0 حجت السلام و المسلمین لطفی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.