راهنمای چکیده اولیه برای شرکت در همایش

- چکیده خلاصه‌ی قسمت‌های مهم مقاله  مورد نظر نویسنده برای شرکت در همایش به طور مختصر و روشن عرضه شود و حاوی مطالب شناخت محتوایی مقاله یا موضوع ارائه شده نویسنده در همایش  و معرفی این محتوا با کلمات، عبارات ساده و مختصر خواهد بود.

اهداف چکیده اولیه:

کمیته علمی با کمک داوران همایش، چکیده اولیه ارسال شده توسط محققین را با موضوع و محورهای همایش مطابقت داده و مقاله‌های مرتبط را برای ادامه کار معرفی و علاوه بر این کلیه چکیده‌های ارسالی تائید شده را در کتابچه چکیده‌های همایش با اهداف زیر به چاپ خواهد رساند.

-  آگاهی رسانی از موضوع‌های تحقیقی: از آنجایی‌که سایر افراد  و پژوهشگران همیشه سعی می‌کنند اطلاعات خود را به روز نگه دارند و با توجه به تعداد زیاد مقالات منتشر شده، مطالعه همه مقالات میسر و ممکن نیست .چکیده ها در این خصوص نقش مهمی را ایفا می کنند .

- معرفی پژوهشگران به جامعه علمی: بسیاری از سازمان‌ها و مراکز علمی که پشتیبانی از این همایش را بر عهده گرفته‌اند با مطالعه چکیده با تعدادی از محققان حوزه کاری آن سازمان آشنا و با این محققان تبادل دانش و همکاری‌های علمی ایجاد می‌نمایند.

- سهولت جستجو و انتخاب : راحت ترین راه انتخاب یک مقاله ،موضوع آن است ولی چون موضوع معمولاً به صورت یک عبارت کوتاه نوشته می شود ممکن است مبهم باشد .چکیده در عین کوتاهی، اطلاعات دقیقی را در بر دارد که در انتخاب مؤثراست.

چکیده اولیه یا چکیده تمام نما (informative)

از آنجایی که چکیده اولیه ارزیابی  داوران را نسبت به ادامه کار و تحقیق داوطلبان را به دنبال دارد باید این اطلاعات به‌گونه‌ای کامل باشد که داوران به نتیجه مناسبی از ارزیابی دست‌پیدا کنند از این رو  نویسندگان چکیده اولیه به صورت چکیده تمام‌نما در سایت همایش بارگذاری نمایند.

چکیده تمام نما یا جامع به طور کلی بهترین،کامل ترین و رایج ترین نوع چکیده و از نظر تهیه مشکل‌ترین آنهاست که سعی دارد تا حد امکان کمیت و کیفیت اطلاعات موجود در متن اصلی را ارائه نماید.

یک چکیده ی تمام نما فشرده ای از مباحث اساسی و نتایج به دست آمده را ارائه می دهد. این نوع چکیده معمولاً طولانی‌تر از انواع دیگر چکیده‌هاست ولی طول آن از 10% طول کل متن اصلی (حداکثر 1000 کلمه یا 2 صفحه)تجاوز نکند .

ویژگی‌های یک چکیده  اولیه خوب برای شرکت در همایش:

همان‌گونه که بیان شد چکیده‌های اولیه ارسالی در کتابچه چکیده‌ مقاله‌های همایش به چاپ خواهد رسید از این رو نویسندگان در ارسال چکیده به موارد زیر توجه نمایند:

چکیده تمام نما فهرستی از موضوع‌های مطرح شده در متن مقاله نیست، مقدمه‌ای برای شروع مقاله هم نیست و  انتخاب جمله‌هایی از متن اصلی و کنار هم چیدن آنها هم نیست بلکه باید:

-  مبسوط(1000 کلمه یا دوصفحه یا 10 درصد کل مقاله)، دقیق و واضح باشد

-  معمولاً از یک یا دو پاراگراف مستقل و منسجم تشکیل شود

-متن چکیده با قلم  ب-نازنین 11 با فاصله خطوط 1 باشد

*جمله ها باید ساده باشند .در نوشتن چکیده ،مطلب مورد نظر را باید آسان و رسا بیان و از به کار بردن کلمات نامفهوم خودداری گردد، به علاوه ، از پرنویسی و استفاده از صفت‌های غیر لازم، کلمات مترادف و تکراری، تقدیر و تشکر، تعارف  و.... احتراز کرد

*بهتر است جمله‌های چکیده تمام نما  تا آنجا که ممکن است کوتاه باشند.

*چکیده باید شامل کلید واژه ها و اصطلاحات فنی و علمی متن اصلی باشد. .این کار، درک محتوای چکیده را برای متخصصان و تهیه فهرست موضوعی را برای همایش تسهیل می کند و از آنجایی که امروزه ،خیره سازی و بازیابی اطلاعات به صورت الکترونیکی است. استفاده از کلید واژه ها به جستجوگر کمک می‌کند سریعتر به موضوع مورد نظر خود برسد

ساختار یا محتوای یک چکیده

ساختار یک چکیده و یا به بیانی دیگر بخش‌های مختلف یک چکیده تا حد زیادی به نوع متن اصلی وابسته است .بخش‌های اصلی یک چکیده عبارتند از :

* معرفی موضوع یا ارائه پیش زمینه در یک یا دو جمله

* ارائه هدف دریک یا دو جمله

* طرح یافته های اصلی در یک دو جمله

* ارائه مهمترین نتیجه در یک جمله

خواننده یک چکیده تمام نما باید بعد از خواندن چکیده بتواند به آسانی به سؤالات زیر پاسخ دهد :

* چرا این تحقیق را انجام داده اید ؟

* چه کارکرده اید ؟

* به چه یافته هایی رسیده اید ؟

* کاربرد این یافته ها چیست ؟

1. متن مقاله را با قصد چکیده نویسی دوباره بخوانید و

* به دنبال رئوس اطلاعات ارائه شده در مقاله باشید و آنها رابه شکلی برجسته کنید (مثلاً با ماژیک فسفری آنها را مشخص کنید یا شروع وپایان آن را پرانتز بگذارید ).

* اگرخودتان نویسنده مقاله نیستید ،برای شروع ،به سراغ مقدمه و نتیجه بروید چون این دو قسمت بر نکات اصلی تأکید دارند.

* حتی الامکان این اطلاعات را به شکل یک سیاهه ی منظم بنویسید .برای این کار می توانید ازعنوان ها و زیرعنوان ها نیز استفاده کنید.

* فهرستی ازکلید واژه های متن اصلی تهیه کنید.

2. بدون نگاه کردن به متن اصلی ،اطلاعات بدست آمده از متن را به صورت یک پاراگراف منسجم پیش نویس کنید و در انجام این کار :

* صرفاً جملات کلیدی متن مقاله را رو نویسی نکنید.

* متکی به شیوه جمله بندی و واژگان متن اصلی نباشید ،اطلاعات را بابیانی جدید و با استفاده از جملات جدیدی بنویسید.

* تربیت ارائه اطلاعات رادر متن اصلی دنبال کنید و سعی کنید حتی الامکان تمامی کلید واژه ها را در چکیده بگنجانید .

3- پیش نویس خود را بازبینی کنید ،بازبینی کنید ،و بازهم بازبینی کنید و

* اشکالات موجود در نظم (organization)چکیده را تصحیح کنید .

* از صحت ربط دهنده های دستوری اطمینان حاصل کنید .

* اطلاعات زائد را حذف کنید .

* اطلاعات مهم جا افتاده را اضافه کنید .

واژه های زائد و ترکیبات طولانی را حذف کنید .سعی کنید در بیان منظور خود ،از حداقل واژه های ممکن استفاده کنید .

* اشکالات دستوری ،املایی و سجاوندی را تصحیح کنید.

4-متن نهایی چکیده را دوباره بخوانید و حتی الامکان از دوستی کارشناس بخواهید آن را بخواند و چنانچه نواقصی را مشاهده می کند، صادقانه آنها را به شما یادآور شود.