ارسال گواهی‌نامه پذیرش
1397-09-26

گواهی‌نامه پذیرش مقاله  محققینی که مقاله آنها پذیرفته شده  بر اساس لیست ذیل ارسال گردید برای  مابقی محققین نیز ارسال خواهد گردید. لازم به ذکر است گواهی‌نامه یاد شده صرفا برای نویسنده مسئول ارسال گردیده و مابقی نویسندگان مقالات می‌توانند گواهی‌نامه را از نویسنده مسئول دریافت نمایند.

 

 

کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان نویسنده مسئول  پست الکترونیکی  
1005-CCSU-FULL تأثیر تهدیدات زیست محیطی ژئوپلیتیک حوزه دریای خزر بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران رضا یدالهی رضا یدالهی kimiyagraph@gmail.com
1008-CCSU-FULL تهدیدات سیاست های خارجی ترکیه در قبال گروه های تارشگری در سوریه علیه امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران محمد اکرمی نیا محمد اکرمی نیا m.akraminia@iran.ir
1018-CCSU-FULL بررسی سلاح‌های جنگ‌های نوین و شیوه‌های حفاظت و ایمنی در برابر آنها نادر موسوی؛ سارا رهنورد؛ شهرام موسوی؛ سعید پیری زاده؛ علی صابری نادر موسوی mousavi1391@yahoo.com
1025-CCSU-FULL تروریسم تکفیری در خاورمیانه و لزوم جرم انگاری آن (نمونه موردی: داعش) ریحانه صالح آبادی ریحانه صالح آبادی reyhane.salehabadi@gmail.com
1027-CCSU-FULL تهدیدات شبکه های اجتماعی مجازی علیه کارکنان ارتش ج.ا.ا ( مطالعه موردی کارکنان پایور ستاد آجا) محمد اکرمی نیا؛ محمدتقی پرتوی؛ علیرضا شکیب محمد اکرمی نیا m.akraminia@iran.ir
1030-CCSU-FULL کاربرد الگوریتم ژنتیک در شبیهسازی بازی جنگ میلاد بیاری میلاد بیاری milimax2@gmail.com
1031-CCSU-FULL چالش‌ها و تهدیدات اساسی بحران ناشی از کمبود آب در منطقه منا و ترکیه با رویکرد پدافند غیرعامل حسین عباسی؛ عباسعلی سلمانی حسین عباسی abbasi201023@yahoo.com
1037-CCSU-FULL بررسی نقاط بهینه و تعادلی هزینه های نظامی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از نظریه کنترل بهینه و بازی دیفرانسیلی وحید شادرام وحید شادرام vahidshadram90@gmail.com
1043-CCSU-FULL بررسی و تبیین علائق و نگرانی های ژئوپلیتیکی ترکیه بهزاد غفاری بهزاد غفاری iffradar_1370@yahoo.com
1049-CCSU-FULL چگونگی پشتیبانی از بالگردهای کبرای هوانیروز جهت مقابله با جنگ ترکیبی احتمالی آینده مجید رجب‌پور؛ احمدمهدی جمالی؛ محمد ابراهیم خلیلی مجید رجب‌پور rajabpour51@gmail.com
1068-CCSU نقش مهندسی اجتماعی در جمع آوری اطلاعات زیرساخت های حیاتی و تأثیر آن در جنگ های نوین محمد حسین دهقان اشکذری محمد حسین دهقان اشکذری md135714@gmail.com
1071-CCSU-FULL جریان‌های تکفیری و راه‌ کارهای نظامی مقابله با آن توسط آجا (مطالعه موردی داعش) محمود صابری؛ محمد طایر محمود صابری parsasaber1125@gmail.com
1073-CCSU-FULL تدوین راهبردهای تحقق قدرت سیاسی برتر منطقه در فضای تهدیدهای نوپدید بر اساس سند چشم انداز 1404 شمسی محمود صابری محمود صابری parsasaber1125@gmail.com
1075-CCSU-FULL بررسی روابط سیاسی عربستان و اسرائیل از گذشته تا حال از اعتراف تا واقعیت مهدی خانجانی؛ حمید حسن پور مهدی خانجانی m.khanjani10@yahoo.com
1083-CCSU-FULL تبیین نقش فضای سایبری در تهدید گسترش قلمرو ژئوپلیتیکی داعش در منطقه غرب آسیا محمدحسین زمانی فراهانی محمدحسین زمانی فراهانی mohammadzamani@ut.ac.ir
1098-CCSU راهکارهای مقابله با تروریسم تکفیری در منطقه جنوب غرب آسیا (باتکیه بر تجربه داعش) فرهاد سرباز کل تپه؛ نوید سرباز کل تپه فرهاد سرباز کل تپه sarbazfarhad@yahoo.com
1105-CCSU-FULL بررسی نقش وجایگاه رسانه ها و دیپلماسی رسانه ای در دیپلماسی عمومی کشورها سعید رجبی سعید رجبی saeedrajabi128@gmail.com
1106-CCSU تب بازگرد در سربازان فائزه هومن صدر؛ محمد سلیمانی؛ کیوان مجیدزاده فائزه هومن صدر faezehhouman@ymail.com
1122-CCSU-FULL ایران در ساختار قدرت 1+x : راهبرد مهار سعودی _ اسرائیلی سید رضا حسینی سید رضا حسینی amirtaha1391@gmail.com

گروه دوم:

 

کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان نویسنده مسئول پست الکترونیکی
1124-CCSU بررسی راهکارهای جلوگیری از حملات سایبری به زیرساخت‌های نفت و گاز در راستای تهدیدات اقتصادی علیرضا قلیزاده؛ محمد حسن زابلی علیرضا قلیزاده a.r.gholizade2536@gmail.com
1126-CCSU بررسی تطبیقی اصل فریب در دو سپهر نبرد سخت و نرم هاشم ناطقی؛ قربانعلی قربان زاده سوار؛ وحید بدری؛ رضا اژدر هاشم ناطقی hashemnateghi@yahoo.com
1128-CCSU-FULL سامانه موقعیت‌یاب مکان پهباد، با استفاده از الگوی انتشار صوت پروانه آن و به‌کارگیری الگوریتم همبستگی تقاطعی اکبر دلفان آذری؛ سید محمدرضا موسوی میرکلایی؛ محمد خویشه اکبر دلفان آذری delfan1359@gmail.com
1129-CCSU شبکه های اجتماعی، سرمایه اجتماعی و تهدیدهای نوپدید غلامرضا ابراهیم آبادی غلامرضا ابراهیم آبادی ebrahimabadi57@gmail.com
1130-CCSU-FULL بررسی راهبردی‌شبکه های استارتاپ: ارائه ی راهبردهای سیاستی حیدر مقدسی حیدر مقدسی heydar.m2013@gmail.com
1131-CCSU ملی‌گرایی‌ جدید در خاورمیانه و پیامدهای آن، مورد: افغانستان ابراهیم رومینا ابراهیم رومینا e.roumina@modares.ac.ir
1133-CCSU بررسی میزان تأثیر شبکه های ماهوار های بر آسیب های خانوادگی شهر فارسان در سال 1396 محمد باقری منش؛ الیاس امینی؛ هادی اسد بگی محمد باقری منش m.baqerimanesh@gmail.com
1135-CCSU-FULL بیوتروریسم و جنگ افزارهای بیولوژیک، از گذشته تا به امروز: یک مطالعه مروری کلاسیک مجید موجودی؛ غلامرضا علیزاده؛ مهدی ابراهیمیان مجید موجودی majid.mojoodi2018@yahoo.com
1137-CCSU بررسی نسل جدید مواد روانگردان و سلاح‌های غیر کشنده ‌شیمیایی روح اله عبداللهی؛ مهدی ابراهیمیان؛ نیما رستمی روح اله عبداللهی rabdolahi1313@gmail.com
1141-CCSU نانوتکنولوژی نظامی روح اله عبداللهی؛ نیما رستمی؛ مهدی ابراهیمیان روح اله عبداللهی rabdolahi1313@gmail.com
1142-CCSU سناریوهای بکارگیری یگان‌های واکنش سریع در مقابله با گروهای مسلح غیردولتی تارشگری-تکفیری حمید حسن پور حمید حسن پور nasrerenger89@gmail.com
1146-CCSU-FULL تهدیدهای عادی سازی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی علیه امنیت نظامی ج.ا.ا سید رضی عمادی سید رضی عمادی remadi1365@yahoo.com
1147-CCSU بررسی پیشرفت فناوری لیزر در سطح نیرو های مسلح بین الملل سید پویا هاشمی خاتون آبادی سید پویا هاشمی خاتون آبادی pooyasprite.2010@gmail.com
1156-CCSU-FULL راهبردها و راهکارهای مؤثر در مقابل تهدیدات اقتصادی تحریم محور در یک یگان نظامی با تکیه بر آیات قرآن کریم داود ابراهیم پور؛ حمید بهرامی داود ابراهیم پور debrahimpoor@chmail.ir
1162-CCSU تهدیدات بیولوژیک سم ریسین و راه های مقابله با آن روح اله عبداللهی روح اله عبداللهی rabdolahi1313@gmail.com
1166-CCSU تهدیدات شبکه های اجتماعی مجازی بر عملکرد سازمانی کارکنان آجا مسعود پورعلی مسعود پورعلی masoud19834@gmail.com
1167-CCSU-FULL تحلیلی بر تاکتیک‌ها و راهبردهای نوین مورد استفاده شده در صحنه جنگ شهری سوریه (از سال 2011 الی 2017م ) داوود امینی داوود امینی davoodamini1357@gmail.com
1168-CCSU-FULL تحلیل و بررسی پیامدهای خروج آمریکا از برجام در دو حوزه مسائل منطقه‌ای و اقتصادی فیروز جهانی؛ فرزاد فریدونی؛ علی پیرنیا فیروز جهانی jahani.firooz@yahoo.com
1169-CCSU بررسی تاثیر تهدیدهای حاصل از اعمال تحریم بر قدرت دفاعی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران مرتضی پیراسته مرتضی پیراسته pirasteh_1984@yahoo.com
1170-CCSU نگاهی تحلیلی به گفتمان تهدیدهای نوپدید بر قدرت دفاعی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران مرتضی پیراسته مرتضی پیراسته pirasteh_1984@yahoo.com

گروه سوم:

 

1191-CCSU-FULL سناریوهای پیش رو بحران سوریه حسین عباسی؛ محمد شعبانی فرد؛ عباسعلی سلمانی حسین عباسی abbasi201023@yahoo.com
1194-CCSU-FULL مؤلفه های رابطه امنیت و اقتصاد مقاومتی در کلام مقام معظم رهبری از منظر قرآن داود ابراهیم پور داود ابراهیم پور debrahimpoor@chmail.ir
1195-CCSU-FULL شناسایی مولفه‌ها و علائم هشدار در تحلیل بحران‌های داخلی(مبتنی بر اندیشه‌های مقام معظم رهبری) رضا صفائی رضا صفائی rezasafaei040@gmail.com
1198-CCSU-FULL ضرورت ایجاد و توسعه زیرساخت اطلاعات مکانی نظامی(MSDI) در نیروهای مسلح مهدی کیخایی؛ عبدالله جلالی نسب مهدی کیخایی m_keykhaee60@yahoo.com
1204-CCSU-FULL تهدیدات نو پدید در حوزه اقتصادی(اقتصاد جهانی) علی افضلی؛ حسین سوری؛ علی عبدلی علی افضلی afzali2938@gmail.com
1205-CCSU-FULL ارائه نظریه "نیازآفرینی در نظام آموزشی دانشگاه‌های نظامی، بسترساز رزم کیفی در مقابله با تهدیدات نوپدید" علیرضا عالی پور علیرضا عالی پور alipoor.alireza@yahoo.com
1216-CCSU-FULL تهدیدهای پیش رو در حوزه خشکسالی (کمبود آب) و راهکارهای مقابله با آن Existing Threats relating to drought (water scarcity) and strategies to deal with it قدرت اله محمدی قدرت اله محمدی gho.mohammady@gmail.com
1217-CCSU نقش راهبردی ولایت فقیه در مقابله با تهدیدهای نوپدید و کارآمدی نظام ج.ا.ا (با تاکید بر نقش اسلامی-دینی ارتش ج.ا.ا) بهرام مرادی بهرام مرادی b.moradi53@gmail.com
1228-CCSU-FULL پدیده گرد وغبار و چالش های امنیتی آن رهبر طالعی؛ رستم بهرامی رهبر طالعی taleihur@yahoo.com
1234-CCSU-FULL تاثیر تهدیدات نرم فرهنگی بر مولفه های غیر فیزیکی توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علی اوجاقی علی اوجاقی ojaghi47@gmail.com
1235-CCSU-FULL ارائه یک روش برای ارزیابی خسارت در عملیات‌های رزمی با استفاده از پردازش تصاویر محمد علی حمیدی؛ حمید بیگدلی محمد علی حمیدی mohammad69h94@gmail.com
1236-CCSU-FULL شناخت تهدیدات سایبری پیش روی آجا در پنج سال آینده حسین کوهساریان؛ محمدتقی پرتوی؛ محمد اکرمی نیا؛ علیرضا شکیب حسین کوهساریان h.kohsarian@gmail.com
1237-CCSU-FULL شناسایی و ارزیابی اهداف تهدیدکننده و اولویت‏ بندی آن‏ها در حملات منطقه‌ای، فرامنطقه‏ ای و ائتلافی در سامانه‏ های پدافند هوایی اکبر مرادیان؛ شمخال جعفری؛ روح الله محمودی اکبر مرادیان moradianakbar110@gmail.com
1239-CCSU-FULL (R1) گونهشناسی تهدیدات هیبریدی و کاربست آن با سطوح امنیتِ ج.ا.ایران فتح الله کلانتری؛ عبدالعلی پورشاسب فتح الله کلانتری ff.ka@chmail.ir 
1242-CCSU-FULL عصر اطلاعات، عصر نوینی از نبرد عزیز اله محبی گرگری عزیز اله محبی گرگری edu.mandegar@yahoo.com
1246-CCSU-FULL فرهنگ، نبرد نوینی در عملیات روانی و قدرت نرم دشمن عزیز اله محبی گرگری عزیز اله محبی گرگری edu.mandegar@yahoo.com
1247-CCSU-FULL مؤلفه های تهدید نرم فرهنگی از منظر قرآن کریم و سیره نبوی مبتنی بر بُعد « ترویج ناامیدی در جامعه» محمد حسن مسلمی؛ سیدرضا درویشی؛ محمد رمضانی محمد حسن مسلمی m_h_moslemi35@yahoo.com
1248-CCSU-FULL چگونگی تأثیر جنگ روانی حریفان بر امنیت آجا و ارایه راهکارهای مقابله‌ای با آن احمد صفری نژاد احمد صفری نژاد fifa90@mailfa.com 
1250-CCSU-FULL عدم قطعیت راهبردی؛ ابرتهدیدی شالوده شکن مصطفی کمالوند مصطفی کمالوند mostafakamalvand1397@gmail.com
1251-CCSU-FULL ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺬاﻫﺎ و داروﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ صیاد رحیمی صیاد رحیمی rahimisayyad@gmail.com
1268-CCSU-FULL بررسی تفصیلی علل مهاجرت نخبگان با رویکرد پدافند غیر عامل معصومه احمدی معصومه احمدی nikan.andishmand@gmail.com
1278-CCSU-FULL پدافند غیرعامل در دریا (ایمن‌سازی) احمد صفری نژاد احمد صفری نژاد fifa90@mailfa.com 
1284-CCSU-FULL رویکرد دفاعی ایران در مقابله با نبردهای اقتصادی آینده هادی زمانی؛ مسعود سرودی هادی زمانی haz5363@gmail.com
1294-CCSU-FULL بررسی و تحلیل تأثیر فضای سایبر بر ابعاد امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی ایران مهدی مهدوی زاده؛ ایمان جمشید پور مهدی مهدوی زاده m.mm1352@mailfa.com
1295-CCSU-FULL دزدی و تروریسم دریایی، تهدیدهای نوین در عرصه بین‌المللی عرفان آهنگری؛ علی سلیمان آبادی؛ محمدرضا مهدوی حاجی؛ آرمین حسن زاده عرفان آهنگری er.ahangari@yahoo.com
1301-CCSU-FULL چالش های آینده یکپارچه سازی پهپاد و اخلالگر امید شریفی تهرانی؛ علیرضا صادقی؛ سید محمد علوی امید شریفی تهرانی omidsht@gmail.com
1315-CCSU-FULL آسیب‌ها و فرصت‌های فضای مجازی مبتنی بر دیدگاه امام خامنه‌ای(مد ظله العالی) رضا صفائی رضا صفائی rezasafaei040@gmail.com
1317-CCSU-FULL اولویت‌بندی انواع حمله‌های سایبری به مراکز فرماندهی و کنترل با روش تحلیل عملکرد-اهمیت(مطالعه موردی سازمان‌های نظامی) سیدحسن موسوی؛ محمدتقی پرتوی سیدحسن موسوی sh73m2012@gmail.com
1320-CCSU-FULL واکاوی تهدیدات نوین سایبری در نیروهای مسلح علی اصغر بوژمهرانی؛ محمدرضا مهدوی حاجی علی اصغر بوژمهرانی amboj110@gmail.com
1323-CCSU-FULL اینترنت و فضای مجازی؛ تهدید بعد سیاسی امنیت ملی جواد معدنی جواد معدنی javad2258@gmail.com

گروه چهارم:

 

کد مقاله عنوان مقاله  نویسندگان نویسنده مسئول پست الکترونیکی
1327-CCSU-FULL بررسی مخاطرات طبیعی در مناطق ساحلی چابهار با آشکارسازی روند تغییرات تراز آب دریا متاثر از پارامترهای اقلیمی مرتضی پورزارع؛ علی حنفی؛ سیدحسین هاشمی نسب مرتضی پورزارع poor.zare@yahoo.com
1331-CCSU-FULL تهدیدها و چالش‌های امنیتی خاموش در حوزه دریای خزر حبیب الله سیاری؛ عرفان آهنگری؛ سید احمد پورنصرانی عرفان آهنگری er.ahangari@yahoo.com
1336-CCSU-FULL شناخت تهدیدهای خارج از حوزه ماموریت آجا در آینده و ارزیابی آن حمید کزیمی؛ محسن مرادیان محسن مرادیان mohsenmoradian@hotmail.com
1340-CCSU-FULL بررسی تاثیر بحران قره باغ بر امنیت دریای کاسپین بابک شفیعی؛ بیژن خدابخشی بابک شفیعی www.yojipapak@yahoo.com
1347-CCSU-FULL فضای مجازی و تهدید امنیت فرهنگی-اجتماعی جواد معدنی جواد معدنی javad2258@gmail.com
1352-CCSU-FULL بررسی جنگ الکترونیک شبکه محور به عنوان تهدیدی نوپدید در حوزه جنگ الکترونیک فریدون عبدی فریدون عبدی abdifridon135@yahoo.com
1353-CCSU-FULL زمینه های بروز تهدیدهای نوپدید از منظر فرماندهی معظم کل قوا فریدون عبدی فریدون عبدی abdifridon135@yahoo.com
1355-CCSU-FULL ارائه راهکارها و ملاحظات نوین در طراحی و ساخت سازه های نظامی با رویکرد تهدیدات نوپدید سید محمد حسینی؛ علی عباس مقدسی سید محمد حسینی mhoseini9255@yahoo.com
1361-CCSU-FULL فضای سایبر و کاربران با تأکید بر تغییرات فن‌آوری‌های نوین ارتباطی عزیز اله محبی گرگری عزیز اله محبی گرگری edu.mandegar@yahoo.com
1362-CCSU-FULL بررسی تأثیر ریزگردهای عربی در حوزه زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران جواد رفیعی‌راد جواد رفیعی‌راد javadra2015@gmail.com
1366-CCSU-FULL بررسی تهدیدات نوین فرهنگی واجتماعی درجامعه اسلامی مریم گرامی فرد مریم گرامی فرد gerami299@gmail.com
1367-CCSU-FULL واکاوی تهدیدات پدافند غیرعامل در حوزه دریایی حمزه علی کاویانی؛ عرفان آهنگری؛ محمدحسین آزادمنش عرفان آهنگری er.ahangari@yahoo.com
1368-CCSU-FULL تهدیدات تروریسم سایبری و واکاوی تحرکات گروه تروریسیتی داعش در فضای سایبر خداداد هلیلی؛ محمدرضا سلطانپور خداداد هلیلی halili@chmail.ir 
1371-CCSU تحلیلی بر جرم انگاری جاسوسی با رویکردی بر تهدید های نوپدید دفاعی - نظامی محمد رمضانی؛ حشمت الله صادقی محمد رمضانی mohammadramazani57@gmail.com
1376-CCSU-FULL  تبیین ابعاد تهدیدات داخلی و خارجی با تأکید بر اهمیت تهدیدات نظامی بهزاد غفاری بهزاد غفاری iffradar_1370@yahoo.com
1377-CCSU-FULL ازدواج سفید و تهدید آن بر بنیاد خانواده، مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا ایمان دهقانی دهج ایمان دهقانی دهج dehghani650@yahoo.com
1379-CCSU مدل یکپارچه مدیریت استعداد نخبگان در سه سطح جامعه شناختی ، سطح سازمانی و سطح خانواده احمد عسکری؛ عباس فرجپور علمداری؛ یعقوب کلانی مهر احمد عسکری ya_gaem151@yahoo.com
1380-CCSU-FULL جنگ سایبری و ضرورت سربازگیری با رهنمود از اندیشه‌ی مقام معظم رهبری در این عرصه سیدحمیدرضا قریشی؛ هادی آقایی؛ هادی هاشم پور حمیدی سیدحمیدرضا قریشی sghoreishi43@gmail.com
1382-CCSU-FULL نقش جنگ سایبری و شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار آن در بازدارندگی سایبری عبداله وثوقی؛ رسول کریمی طاهر؛ داود غفوری عبداله وثوقی a.vosoughi@yahoo.com
1389-CCSU-FULL الزامات مواجهه با حملات سایبری با تکیه بر ملاحظات پدافند غیرعامل فرشید صفری فرشید صفری safarifar@chmail.ir 
1395-CCSU-FULL ارائه راهکاری جدید برای کاهش حملات DDOS در ابر با استفاده از روش های محاسباتی نرم هادی روح پرور هادی روح پرور hadyroohparvar@gmail.com
1398-CCSU-FULL واکاوی تهدیدات و چالش‌های دفاعی ـ نظامی جنگ‌های آینده عرفان آهنگری؛ محمد سلطان آبادی؛ احمد رضایی عرفان آهنگری er.ahangari@yahoo.com
1400-CCSU-FULL رسانه‌های نوپدید و تهدید پایبندسازی اطلاعاتی امیر مختاری امیر مختاری amir.mokhtari96@yahoo.com
1401-CCSU-FULL تهدیدات اجتماعی شده، تهدیدی نوپدید بر امنیت ملی حسین زرین کلاه؛ علی رستمی؛ علیرضا رشوند؛ اسماعیل احمدی حسین زرین کلاه hz.golden52@gmail.com
1404-CCSU-FULL سناریوی حفاظت از سامانه های دفاعی و تقابل در برابر سلاح و تجهیزات جنگ الکترونیک آمریکا در افق 1410 محمد جواد قلندری؛ علیرضا صادقی؛ فلاح محمد زاده؛ مهدی جعفری مقدم محمد جواد قلندری javad.fasih.1354@gmail.com
1406-CCSU-FULL ارزیابی اثربخشی طرح‏های استتاری، ابزاری برای واکاوی تهدیدهای عملیات شناسایی احمد زوارتربتی؛ سجاد علیزاده خشت مسجدی احمد زوارتربتی zavvarahmad@gmail.com
1407-CCSU-FULL ارائه معیاری منطبق بر ادراک بصری برای ارزیابی کارآیی الگوریتم‏های آشکارساز هدف. احمد زوارتربتی؛ سجاد علیزاده خشت مسجدی احمد زوارتربتی zavvarahmad@gmail.com
1409-CCSU-FULL مبانی حقوق بین الملل در اتخاذ دکترین دفاعی نظامی؛ با رویکرد دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه غلامعلی عبداله زاده غلامعلی عبداله زاده abdollahzade1529@yahoo.com
1411-CCSU-FULL چشم انداز آینده ربات های هوشمند زیرآبی در حوزه نظامی و تحلیل فرم بدنه آنها از دیدگاه مهندسی به روش دینامیک سیالات محاسباتی مهدی فرزانه مهدی فرزانه mfarzaneh6168@yahoo.com
1415-CCSU-FULL تهدیدهای نوپدید دفاعی و نظامی پسا برجام برمحیط پیرامونی ج.ا.ایران مطالعه موردی(عصر ترامپ) سید علی طیاطیایی؛ محمدرضا نعمتی؛ محسن مظلوم سید علی طیاطیایی tabatabaali69@gmail.com
1418-CCSU-FULL «ناتو عربی» تهدید نوپدید دفاعیبر امنیت محیط پیرامونی ج.ا.ایران محسن مظلوم؛ علی فکری؛ سید علی طیاطیایی سید علی طیاطیایی tabatabaali69@gmail.com
1419-CCSU-FULL نزدیکی اعراب و اسراییل، تهدید نوپدید سیاسی بر امنیت ج.ا.ایران محسن مظلوم؛ سید علی طیاطیایی؛ مسعود خادمی؛ سید عبدالله طباطبایی سید علی طیاطیایی tabatabaali69@gmail.com
1421-CCSU-FULL تحلیل روش‌های شناسایی حملات توزیع شده بات نت‌ها و ارائه فاکتورهای حیاتی برای تشخیص آنها محمد افشار نوری؛ محمد رشیدنژاد؛ علیرضا قلیچ خانی محمد افشار نوری mot94@chmail.ir 
1424-CCSU-FULL شناسایی تهدیدات سایبری وتبیین راهبردهای کنترل تهدید در حوزه پدافند غیرعامل با استفاده از ماتریس تحلیلی SWOT آرش یاوری آرش یاوری arya.emba@gmail.com
1426-CCSU-FULL کاربرد فناوری نانو در زمینه نظامی: فرصت یا تهدید مجید ترابیان مقدم مجید ترابیان مقدم majidtms1396@gmail.com
1428-CCSU-FULL بررسی نقش مخرب شبکه های مجازی بر هویت فرهنگی جوانان مطالعه موردی: جوانان شهر اصفهان جعفر علون آبادی جعفر علون آبادی jkarimi15@yahoo.com
1429-CCSU-FULL تبیین چگونگی کارکرد شبکه های اجتماعی در کاهش روابط خانوادگی، ایجاد غفلت و طلاق و راهکارهای ساماندهی آن فاطمه کریمی فاطمه کریمی jkarimi.k.j4@gmail.com
1430-CCSU-FULL بررسی تهدیدات و چالش‌های امنیتی نوظهور در اقیانوس هند و راهکارهای پیش رو تورج حسنی مقدم؛ عرفان آهنگری؛ حمید رامین شایگان عرفان آهنگری er.ahangari@yahoo.com
1441-CCSU-FULL نقش نیروی دریایی در محیط عملیات و جنگ دریایی آینده حمید رامین شایگان؛ حبیب الله سیاری؛ محسن رحمانی؛ عرفان آهنگری عرفان آهنگری er.ahangari@yahoo.com
1442-CCSU-FULL مفهوم حملات ساییری و تهدیدات هکرها سلمان محمدی سلیمانی؛ کرامت میرزاده؛ سلمان محمدی نسب سلمان محمدی سلیمانی sms1369geo@gmail.com
1452-CCSU-FULL مطالعه اجمالی بر تهدیدات نوپدید آسیب های اجتماعی جامعه سلمان محمدی سلیمانی؛ کرامت میرزاده؛ سلمان محمدی نسب؛ سجاد محمدی سلیمانی سلمان محمدی سلیمانی sms1369geo@gmail.com
1455-CCSU-FULL شناسایی ابزار نفوذ تفکرات تکفیری در میان جامعه اهل سنت جهان اسلام و ارائه راهکارهای مقابله با آن- (با تکیه بر ظرفیت‌های فرهنگی سازمان‌های نظامی و انتظامی)- (نمونه موردی: استان گلستان) مسعود خاتمی مسعود خاتمی khatami.masoud@chmail.ir
1456-CCSU-FULL بررسی نقش‌های نیروی دریایی راهبردی در مقابله با تهدیدات ترکیبی هاشم منفرد؛ علی فکری؛ سید علی طباطبایی نسب؛ فرامرز نصری هاشم منفرد monfared1462@gmail.com
1458-CCSU-FULL شناخت چالش های بازدارندگی سایبری وحید سجادی اصیل؛ علی رضا قائمی؛ داوود آذز وحید سجادی اصیل v.d.sajadi@gmail.com
1460-CCSU-FULL بررسی و مقایسه راهکارهای امنیتی در رایانش ابری با رویکرد حملات سایبری و حاکمیت داده ها محسن ساریخانی خرمی؛ امیر حسین خاکسار؛ احمد طاهری؛ سعید عبدالهی محسن ساریخانی خرمی m.sarikhani74@yahoo.com
1464-CCSU-FULL ریزگردها، عوامل ایجاد و راه‌های مقابله مهسا آزادبیانی؛ محمد آزادبیانی مهسا آزادبیانی ma_a892010@yahoo.com
1468-CCSU-FULL پیامدهای کاهش نرخ رشد جمعیت بر مدیریت امنیت ملی کشور هادی آقایی؛ سیدحمیدرضا قریشی؛ احسان نادری بنی هادی آقایی hadiaghaei63@gmail.com
1470-CCSU پروتکل مقابه با خطرات کاربرد عوامل بیولوژیک در حوادث زیستی – تروریستی و پیشگیری از ایجاد عوارض آنها مهدی صادقی خباز؛ سید قاسم هاشمی نژاد؛ محمد امینیان فر مهدی صادقی خباز m.sadeghi.khabaz@gmail.com
1472-CCSU-FULL تهدیدهای نوپدید و بررسی عوامل موثر در از میان رفتن تنوع زبانی در ایران هاشم منفرد؛ محمدحسن نامی؛ زینب جلیلی؛ حیدر لطفی هاشم منفرد monfared1462@gmail.com
1477-CCSU بررسی آثار مخرب اجتماعی فضای مجازی در قالب یکی از تهدیدهای نو پدید حمیدرضا حاصلی حمیدرضا حاصلی hamidrezahaseli20@gmail.com
1485-CCSU نقش نظام های ارتش جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران های ملی محمد اسماعیلی؛ احمدرضا پوردستان؛ مجید یوسفی محمد اسماعیلی s_esmaeili20@yahoo.com
1489-CCSU بررسی رابطه میان ابعاد تهدید و پیچیدگی آن علیرضا نریمانی؛ عصمت مسعودی؛ نیره شاه محمدی علیرضا نریمانی m.m.nnarimani@gmail.com
1499-CCSU شناخت تهدیدات تحریم های ثانویه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و تاثیرات آن بر آجا علی یعقوب زاده علی یعقوب زاده alishayan1227@yahoo.com
1501-CCSU جنگ نیابتی غیردولتی؛ عوامل کلیدی و پیشران ها علی فرهادی؛ عزیز نصیرزاده؛ امیر هوشنگ خادم دقیق علی فرهادی ali_farhadi92@yahoo.com
1507-CCSU جنگ2014 و بازدارندگی اسرائیل سید مرتضی عریضی میبدی سید مرتضی عریضی میبدی mortezaoreizi@gmail.com
1514-CCSU درس آموخته حوادث هسته ای میلاد احمدی مرزاله؛ محمودرضا پیروی میلاد احمدی مرزاله miladahmadimarzaleh@yahoo.com

گروه پنجم:

 

کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان نویسنده مسئول آدرس پست الکترونیکی
1518-CCSU اقتصاد دفاعی (درمنظومه اقتصاد مقاومتی)، از منظر قران کریم محمد حسن عباسی محمد حسن عباسی abbasi672@gmail.com
1520-CCSU بررسی قومیت گرایی در ایران و ارائه راهکارهای مطلوب علی غلامرضائی علی غلامرضائی arasharamfar1359@gmail.com
1521-CCSU اهمیت اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری علی غلامرضائی علی غلامرضائی arasharamfar1359@gmail.com
1525-CCSU بررسی و تحلیل مفهوم و انواع فساد و راه های مقابله با آن سکینه صارمی گروی؛ احمد خفتان پور سکینه صارمی گروی s.saremi66@yahoo.com
1526-CCSU تهدیدات سایبری سیستم های کنترل صنعتی دفاعی علی محمد امین زاده علی محمد امین زاده am.aminzadeh@saafta.ir
1532-CCSU بررسی و رتبه بندی عوامل اقتصادی موثر بر امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران حسن فتوحی فشتمی؛ حامد دانش نظافت حسن فتوحی فشتمی hassan.fotouhi0@gmail.com
1543-CCSU ملاحظات پدافند غیرعامل در بازدارندگی از حملات بیوتروریسم (مطالعه موردی عوامل میکروبی) در نیروهای مسلح مهدی مهدوی زاده؛ محسن حجار؛ محمد چگینی مهدی مهدوی زاده m.mm1352@mailfa.com
1544-CCSU نانوتکنولوژی نظامی1 روح اله عبداللهی؛ نیما رستمی؛ مهدی ابراهیمیان روح اله عبداللهی rabdolahi1313@gmail.com
1548-CCSU بررسی رابطه بین نقش شبکه های اجتماعی مجازی و سرمایه اجتماعی v احمد خفتان پور؛ سکینه صارمی گروی احمد خفتان پور akheftanpoor@yahoo.com
1554-CCSU توسعه گردشگری اسلامی در کشور ایران و ارزیابی تأثیرات آن در تحریم های اقتصادی ربابه سلیمانی پیکانی ربابه سلیمانی پیکانی m.136491@yahoo.com
1558-CCSU سنجش از دور، بهترین ابزار برای پایش عوامل ایجاد کننده ریزگردها در جنوب غرب ایران حمید رضا احمدزاده حمید رضا احمدزاده hamidrezaahmadzade@mail.um.ac.ir
1562-CCSU نقش فرماندهان نیروهای مسلح در تهدید نوپدید الکترومغناطیس سایبری حسن عبدالهی؛ مصطفی لطفی؛ افسانه حق نگهدار مصطفی لطفی lotfi200988@yahoo.com
1568-CCSU نقش نیروهای مسلح در مدیریت بحران‌های زیست محیطی ، مطالعه موردی: زلزله تهران احمد کریمی احمد کریمی ahkarim82@yahoo.com
1573-CCSU محور اصلی:تهدیدهای نوپدید در حوزه اجتماعی و فرهنگی عنوان مقاله:روش شناسی تهدیدهای نوپدید در حوزه دین مهدی عمرآبادی مهدی عمرآبادی amrabady@gmail.com
1575-CCSU بررسی نحوه حملات بیولوژیکی کشورهای آمریکا واسرائیل و ارائه راهکار مقابله با تهدیدات در ایران رضا اسکندری صدیقی رضا اسکندری صدیقی rezaeskandary819@gmail.com
1578-CCSU شناسایی تهدیدهای نوین وراه های مقابله با آنها ابوطالب مطلبی؛ پوریا حسینی ابوطالب مطلبی abu.m5656@yahoo.com
1583-CCSU پدیده های نو ظهور؛ نعاریف و مؤلفه ها، ابعاد، آثار، تهدیدات و راهکارهای مدیریت آنها جواد علی پور؛ حبیب شکاری جواد علی پور javadalipur@gmail.com
1595-CCSU ارتقای سواد رسانه ای، زمینه ساز کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی در فضای مجازی امین مرادیان امین مرادیان zeytun1368@gmail.com
1597-CCSU نقش شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان تهدیدی نوپدید بر تضعیف بنیان خانواده و امنیت عمومی زهره فخرسعادت؛ زهراسادات میرمهدی زهره فخرسعادت zo.saadat57@gmail.com
1598-CCSU مدل سنجش تهدیدات ناشی از گروه‌های براندازداخلی رضا کرمی رضا کرمی r.karami1002@yahoo.com
1600-CCSU تهدیدات اقدامات روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر آجا حسین ملکی اصل؛ محمد اکرمی نیا؛ محمدتقی پرتوی حسین ملکی اصل hossain.maleki1397@gmail.com
1601-CCSU بررسی روشهای نوپدید سرقت اطلاعات و ارائه راهکار جهت تشخیص سریع عملکرد بدافزار ها سید سعید وکیل سید سعید وکیل s.s.vakil64@gmail.com
1602-CCSU رسانه‌های نوین و فضای مجازی و تاثیر آن در کیفیت زندگی علیرضا حامدی سنجانی؛ علیرضا محمدی علیرضا حامدی سنجانی ali.hamedi1358@gmail.com
1604-CCSU بررسی عوامل بین الملل ادامه حضور ایالات متحده آمریکا در کشور عراق پس از سال 2011 وحید رجبی وحید رجبی vahidragabi@yahoo.com
1607-CCSU تهدیدات سیاسی رژیم صهیونیستی در منطقه قفقاز جنوبی علیه موقعیت سیاسی جمهوری‌اسلامی ایران حبیب ا... حسینی حبیب ا... حسینی habib.hoseini1981@gmail.com
1613-CCSU همگرایی امنیتی ، سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی و اعراب ؛ علل ، انگیزه ها و مصادیق موسی الرضا قائمی؛ محمود واحدی محمود واحدی mahmoud.v@sndu.ac.ir
1617-CCSU سناریوهای مطرح در بروز بحران‌ های امنیتی از منظر هیدروپلتیک رودخانه‌های مرزی (مطالعه موردی: کشور سوریه) سعید مددی؛ ذکریا کاظم پور؛ وحید مددی سعید مددی s.madadi11@yahoo.com
1621-CCSU مقایسه‌ی قدرت و حاکمیت در فضای سایبری از نگاه نظریه‌پردازان غربی و قرآن و سنت مجتبی رمضان زاده؛ مجید غیوری ثالث مجتبی رمضان زاده moj_ram@yahoo.com
1622-CCSU واکاوی پیامدهای تهدید امنیت محیط زیستی دریاچه نمک و دشت مسیله قم عباس جعفری عباس جعفری jafari83@ut.ac.ir 
1623-CCSU تحلیل و مقایسه چارچوب های ارزیابی قدرت سایبری و تطبیق آن با نیروهای مسلح مجتبی رمضان زاده؛ مجید غیوری ثالث مجتبی رمضان زاده moj_ram@yahoo.com

و گروه آخر:

 

کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان نویسنده مسئول آدرس الکترونیکی
1624-CCSU تهدید خفته در آموزش و پرورش لیلا شکاری؛ مهدی غلام پور مهدی غلام پور mahdi.gholampoor@gmail.com
1627-CCSU برآورد تهدیدات سیاسی و نقش آن در ارتقای امنیت ملی حمیدرضا رفعتی حمیدرضا رفعتی sahnesaraee@gmail.com
1629-CCSU تهدیدِ نو پدیدِ نرم (ابعاد، منابع، ابزارها و روش‌ها) رضا کرمی رضا کرمی r.karami1002@yahoo.com
1632-CCSU نقش فناوری پهپاد در ارتقای توان اطلاعاتی نیروهای مسلح ج.ا.ا روح الله اسفندیاری؛ حمید همت روح الله اسفندیاری omidesfand1897@gmail.com
1636-CCSU ارزیابی و آسیب شناسی مدیریت تهدیدهای نوپدیدِ مخاطرات طبیعی ناشی از زلزله و ارائه الگوی راهبردی پایداری جمعیت با استفاده از مدل SWOT ( با تاکید بر مناطق بیابانی و کویری ایران) سیروس فخری؛ سعید رحیمی هرآبادی سیروس فخری fakhri@ut.ac.ir  
1637-CCSU تهدیدهای نوپدید از ناحیه انقلاب در جمع آوری اطلاعات آشکار و آسیب‌های ناشی از آن امین پرتو امین پرتو amin.parto1364@gmail.com
1640-CCSU تاثیر تهدیدات امنیت زیست محیطی بر امنیت ملی ایران مجید موجودی مجید موجودی majid.mojoodi2018@yahoo.com
1642-CCSU بررسی تأثیر برنامه های ماهواره ای بر از خودبیگانگی فرهنگی در سطح جامعه ایمان محکم کار؛ نادر بابازاده؛ محمدطاهر محمدی؛ محمدمهدی حلاج ایمان محکم کار iman.mohkamkar@gmail.com
1644-CCSU تبیین تهدیدات امنیت غذایی در ایران کیومرث مولادوست کیومرث مولادوست mola.farm.kavosh@gmail.com
1647-CCSU نقش سبک فرماندهی نظامی در عملیات تاثیرمحور علیه تهدیدات نوپای نظامی مطالعه موردی : قرارگاه های منطقه ای و قرارگاه های تاکتیکی لشکر نزاجا حاتم سیفی حاتم سیفی hatamsaifi@yahoo.com
1648-CCSU خانواده و آسیب های نوپدید شبکه های اجتماعی مسعود انصاری مسعود انصاری masoudansari_29@yahoo.com
1649-CCSU بررسی سطح مقطع رادارهای کوانتومی و لزوم به‌کارگیری فناوری کوانتوم در رادارها حسن نعناکار؛ سید علی حسینی مرادی؛ سید تقی محمدی بنهی حسن نعناکار h_nanakar2006@yahoo.com
1650-CCSU آینده‌نگاری شناسایی اشکال و ویژگی‌های جنگ آینده(نوپدید) حاتم سیفی حاتم سیفی hatamsaifi@yahoo.com
1651-CCSU امنیت ملی ج.ا.ا و تهدیدات اقتصادی مجید اسدی مجید اسدی m.tehran.93@gmail.com
1652-CCSU مطالعه اثرات ریزگردها بر تهدیدهای نوپدید الهه پهلوان الهه پهلوان pahlevan.elahe@gmail.com
1653-CCSU آیا جهانی شدنی مهمترین تهدید یا بهترین فرصت؟ مهدی نجاتی پور مهدی نجاتی پور a.mehdi.nejati@gmail.com
1655-CCSU تراریخته؛ تهدیدی نوین با رویکرد جنگ بیوتروریسمی ، یا فرصتی زیست محیطی راحله مسکنی راحله مسکنی maskani.raheleh@yahoo.com
1656-CCSU تروریسم تکفیری در منطقه و راه کارهای مقابله با آن(اندیشه و عمل) روح الله اقبالی عموقین روح الله اقبالی عموقین eghbali110rouhollah@yahoo.com
1659-CCSU بررسی نقش عوامل جغرافیایی در مکانیابی مراکز حیاتی حساس و مهم از منظر پدافند غیرعامل ( مطالعه موردی: مناطق مرزی ایران و افغانستان) حجت اله پاشاپور؛ غلامرضا نصیرپور؛ علی حنفی حجت اله پاشاپور geo.pashapour@yahoo.com
1662-CCSU تهدیدات نوپدید در حوزه ی اقتصادی و مالی بین المللی با رویکرد امنیت ملی مینو کیانی راد مینو کیانی راد m.kianirad@khatam.ac.ir
1664-CCSU فناوری‌های نوظهور سایبری و تهدیدات ناشی از بکارگیری آنها در سازمان‌های دفاعی- نظامی خداداد هلیلی خداداد هلیلی halili@chmail.ir  
1665-CCSU بررسی بحران های زیست محیطی و تاثیر آن بر امنیت ملی: آسیب شناسی طرح های توسعه ای در کشور امیر نظام براتی امیر نظام براتی nezambarati@gmail.com
1668-CCSU-FULL بررسی عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر همگرایی قومی-مذهبی منطقه‌ی جنوب شرق کشور به منظور ایفای نقش مهم ایران در گذر از پیچ تاریخی بزرگ رضا جهان تیغ رضا جهان تیغ reza.jt39@gmail.com
1669-CCSU تاثیر فضای مجازی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بصیر عسکری؛ سمانه گلی بصیر عسکری golimail90@yahoo.com