اختتامیه همایش
1397-08-22
اختتامیه همایش

نخستین همایش ملی واکاوی تهدیدهای نوپدید دفاعی نظامی در 8 محور؛ چیستی و ارکان تهدید، نظامی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، فناوری، زیست‌محیطی و سایبر و جنگال در قالب 12 نشست صبح و بعدازظهر در این دانشگاه در مورخه 97/08/21 برگزار شد.

در این همایش 45 مقاله مرتبط با محورها و همچنین 28 پوستر، 4 کارگاه آموزشی، سخنرانی و نشست تخصصی با شرکت اساتید برجسته و صاحب‌نظران حوزه مربوط به اجرا در آمد. همچنین در جوار این همایش 28 غرفه با مشارکت سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و انتشارات نیروهای مسلح و خارج از آن بر پا شد.

بیش از 38 دانشگاه کشوری و لشگری و حوزه علمیه، 14 وزارتخانه و مؤسسات وابسته به همایش ملی واکاوی تهدیدهای نوپدید مقالات خود را ارسال نمودند. از 543 مقاله ارسال‌شده به دبیرخانه و داوری آن طی 4 مرحله الکترونیکی و شفاهی توانسته است در راستای بصیرت افزایی، گفتمان سازی و تولید دانش جدید به نتایج مطلوبی دست یابد که در ادامه کار با تجزیه و تحلیل مناسب در مسائل نظامی به‌ویژه در این دانشگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

از مقالات ارسال‌شده نفرات ذیل به‌عنوان نفرات برتر معرفی و در روز برگزاری از نامبردگان تقدیر به عمل آمد.

1-

ارائه‌دهنده مقاله برگزیده جهت ارائه در مراسم افتتاحیه

آقای دکتر عبدالعلی پورشاسب

2-

ارائه‌دهنده مقاله برگزیده جهت ارائه در مراسم اختتامیه

خانم دکتر مینو کیانی راد

3-

مقاله برتر در محور چیستی و ارکان تهدیدهای نوپدید

آقای عباس خسروی

4-

مقاله برتر در محور تهدیدهای نوپدید در حوزه نظامی

آقای مهدی نطاق

5-

مقاله برتر در محور تهدیدهای نوپدید در حوزه فناوری

آقای رسول رمضانی دهقی

6-

مقاله برتر در محور تهدیدهای نوپدید در حوزه جنگال و سایبری

آقای دکتر محمد سپهری

7-

مقاله برتر در محور تهدیدهای نوپدید در حوزه سیاسی

آقای دکتر سیدرضی عمادی

8-

مقاله برتر در محور تهدیدهای نوپدید در حوزه اقتصادی

آقای دکتر محسن صادقی‌­نسب

9-

مقاله برتر در محور تهدیدهای نوپدید در حوزه اجتماعی فرهنگی

آقای دکتر علی فلاحی

10-

مقاله برتر در محور تهدیدهای نوپدید در حوزه زیست‌محیطی

آقای دکتر علی­اصغر بیک‌­بلندی

11-

پوستر برتر

خانم الهه پهلوان

12-

پوستر برتر

آقای مهدی فرزانه

13-

پوستر برتر

خانم مهسا آزادبیانی

14-

کارگاه برتر

آقای دکتر محمود ملکی

15-

غرفه برتر

 آقای شکرگزار از 

سازمان صنایع دریایی