برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 علوم شناختی
1398-10-02 10:00-12:00
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران سختمان فتح المبین دانشپایه یک بدون محدودیت
0 ریال 0 یورو
0 دکتر محجوب
2 تببین ویژگی های فرماندهان و مرزداران با تاکید بر دعای 27 صحیفه سجادیه
1398-10-02 10:00-12:00
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران ساختمان فتح المبین دانشپایه پنج بدون محدودیت
0 ریال 0 یورو
0 حجت السلام و المسلمین لطفی
3 عملیات روانی و تبلیغات در جهاد و دفاع
1398-10-02 10:00-12:00
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران- ساختمان فتح المبین دانشپایه دو بدون محدودیت
0 ریال 0 یورو
0 دکتر علی اکبر استرکی