حمایت کنندگان اصلی
دانشگاهی
دانشکده علوم و فنون فارابی آجا
دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) آجا