راهنمای عمومی تدوین مقاله

-  اصل مقالات به صورت تایپ ‏شده با نرم افراز Microsoft Office Word ویرایش 2007 به بالا باشد.

-  مقالات نباید قبلاً در مجلات دیگر یا مجموعه مقالات کنفرانس‏ها چاپ یا برای این هدف ارسال شده باشند.

- حجم مقاله نباید بیش از 15 صفحه (شامل فرم مشخصات نویسنده، چکیده، پی‌نوشت‏ها و فهرست منابع، جداول و شکل‌ها ) باشد.

-  مقالات فارسی با استفاده از فونت ب-نازنین (B Nazanin) شماره 11 و  عبارت‌های  لاتین درون متن با فونت (Time New Roman)  شماره 9 با حاشیه 2.5 سانتی بر روی کاغذ قطع وزیری(16.5 در 23.5) باشند.

-  فرمول‌های ریاضی در متن نیز فونت (Time New Roman) شماره 8 نوشته شود.

-  فونت جداول متن جدول‌ها، و شکل‌ها و نمودارها ب-نازنین (B Nazanin) شماره 9 و  عبارت‌های  لاتین درون متن با فونت (Time New Roman) شماره 8  و همچنین تیتر جدول ب- تیتر(B Titr) شماره 9 باشد.

- فونت عنوان جداول و شماره آن‌ها ب- تیتر(B Titr) شماره 9 در بالای جدول و رفرنس جدول در پایین جدول  با ب- تیتر(B Titr) شماره 9

- فونت عنوان شکل‌ها و نمودارها نیز ب- تیتر(B Titr) شماره 9 و در پایین آن‌ها نوشته شود.

- فونت منابع و مآخذ ب-نازنین (B Nazanin) شماره 9 است.

- از ذکر واژگان غیر فارسی که برابر فارسی رسا دارند خودداری شود. چنانچه واژه‏ی متداول فارسی وجود نداشته باشد با دادن شماره در بالای واژه‏ی استفاده‏شده، برابر لاتین آن در پی‏نوشت آورده شود.

متن اصلی مقاله (علمی پژوهشی)، دارای

1- مقدمه (بیان مسئله و تشریح ابعاد آن، سؤال‌ها و اهداف تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق،

2- ادبیات تحقیق و مدل‌های مفهومی و نظری تحقیق

3- روش شناسی تحقیق(نوع و روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه، روش و ابزار جمع‌آوری داد‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌ها و اعتبار و روایی ابزار

4- یافته‌های پژوهش

5- نتیجه‌ و پیشنهاد

برای ذکر منابع داخل متن به صورت زیر عمل شود (روش APA)

نقل قول غیرمستقیم:

(نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار)؛ مثال: (Gould, 1989) یا (Gould & Brown, 1989)

در صورتی که اثری دارای 3، 4 یا 5 نویسنده است، در اولین نقل قول اسم همه‌ی نویسندگان را ذکر کنید و در دفعات بعد از et al.) و دیگران) استفاده نمایید.

نقل قول مستقیم:

در نقل قول مستقیم همیشه نام نویسنده (نویسندگان)، سال انتشار و شماره‌ی صفحه در متن ذکر شود و متنی که به طور مستقیم نقل قول شده در گیومه قرار بگیرد. مثال: (Gould & Brown, 1989, p. 19)

جداول، شکل‌ها، نمودارها و پیوست‏ها حتی الامکان به اختصار ارایه شوند. ذکر شماره، عنوان و مأخذ برای جداول، شکل‌ها و نمودار‌ها ضروری است.

نقل قول‌های مستقیم در حد یک پاراگراف یا بیشتر با قلم ایتالیک و از سر سطر شروع شود. نقل قول‌های کوتاه در داخل گیومه قرار گیرد.
محل مناسب برای یادداشت‌ها، توضیحات و معادل‌ها زیر عنوان (پی‏‌نوشت‌ها) و در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع است. لطفاً از زیرنویس استفاده نشود.

شیوه‌‏ی استناد کردن فهرست منابعی که در مقاله استفاده شده است در انتهای مقاله با رعایت حروف الفبا به شرح زیر ارایه شود:
الف- کتاب فارسی

1- تألیف: نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل چاپ: ناشر.

2- ترجمه: نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب. نام مترجم. محل چاپ: ناشر.

ب- کتاب انگلیسی

3- از روش APA، استفاده شود:

مثال :

Nagel, P. C. (1992). The Lees of Virginia: Seven generations of an American family. New York: Oxford University Press.

ج- یک فصل از کتاب:

Burghardt, G. M. (1984). On the origins of play. In P. K. Smith (Ed.), Play in animals and humans (pp. 5-42). Oxford, England: Basil Blackwell.

مقاله
الف – فارسی

نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان. نام مجله، شماره‏ی مجله، شماره صفحات مقاله.

ب – انگلیسی

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Journal, xx(XX), xxx-xxx.

مثال:

Turner, R. A. (2007). Coaching and consulting in multicultural contexts. Consulting Psychology Journal: Practices and Research, 59(4), 241- 243.

توضیح:

عنوان کتاب‏ها، نام مجلات و روزنامه‌ها و شماره‏ی مجله با قلم ایتالیک تایپ شود و از کشیدن خط ممتد زیر آن‏ها خودداری کنید.

درصورتی که تعداد نویسندگان بیش از شش نفر باشد نام شش نویسنده‌ی اول ذکر گردد و در پی آن برای منابع فارسی (و دیگران) و منابع لاتین (et al.) ذکر می‌گردد.