اهداف همایش ملی تعالی معنوی و فرهنگ دفاعی 

 (با محوریت دعای 27 صحیفه سجادیه)

 

معرفی شخصیت امام سجاد(ع) و صحیفه سجادیه در بین نظامیان، مدیران جامعه اسلامی و نسل جوان

 

- تبیین فرهنگ دفاعی در نظام اسلامی از منظر امام سجاد(ع)

 

- تبیین اهمیت ثغور و امنیت مرزها در اسلام از نگاه امام سجاد(ع)

 

- تبیین  نقش دعا و توکل در تعالی معنوی رزمندگان در کلام امام سجاد(ع)

 

- تدوین مبانی نظری جهاددفاعی مبتنی بر دعای 27 صحیفه سجادیه

 

- تدوین الگوی نظامی‌گری مومنانه