نقش راهبردی ولایت فقیه در مقابله با تهدیدهای نوپدید و کارآمدی نظام ج.ا.ا (با تاکید بر نقش اسلامی-دینی ارتش ج.ا.ا)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1159 K)
نویسندگان
پژوهشگر
چکیده
یکی از ارکان و دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی که توانسته علی‌‌رغم همة توطئه‌ها و تهاجمات گسترده و متنوع دشمنان، بیش از سه دهه با اقتدار و موفقیت استمرار یابد و حرکت رو به جلو و پیشرفت و تعالی را در همه ابعاد ادامه دهد و برای تحقق و دست‌یابی به اهداف داخلی و جهانی انقلاب گام‌های بزرگ و اساسی بردارد، رکن ولایت فقیه یا مدیریت و رهبری انقلاب فرماندهی معظم کل قوا است. نگارنده در این نوشتار با اقرار به عظمت و گستردگی موضوع و نیز مفروض دانستن جایگاه اصل ولایت فقیه در جمهوری اسلامی، به تبیین و بازنمایی مدیریت راهبردی ولایت فقیه درهدایت و کارامدی نظام جمهوری اسلامی ایران بخصوص در پیروزی انقلاب اسلامی و توجه ویژه ایشان به ارتش جمهوری اسلامی ایران پرداخته و در پایان در نتیجه گیری، به ارائه برخی راهکارها اقدام نموده است. برای این منظور در یک مطالعه تاریخی-توصیفی به روش کتابخانه ای به این امر مهم پرداخته و سپس در این پژوهش به مهمترین عوامل تاثیر گذار و با مفروض دانستن جایگاه نظام ولایت فقیه درجمهوری اسلامی، مدیریت راهبردی ولایت فقیه در هدایت پیروزی انقلاب و کارامدی نظام جمهوری اسلامی ایران و ....مورد بررسی قرار گرفته و در پایان ضمن تجزیه و تحلیل اقدامات انجام شده در خصوص این جایگاه و ابعاد و پیامدهای آن و همچنین مهمترین عوامل پشیبانی ایشان از ارتش ج.ا.ا بخصوص در دوران انقلاب و دوران دفاع مقدس، راهکارها و پیشنهاداتی را برای ارتقای این مقام الهی به جوانان در عصر حاضر بیان می-گردد.
کلیدواژه ها