بررسی تهدیدات نوین فرهنگی واجتماعی درجامعه اسلامی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (182 K)
نویسندگان
پژوهشگر
چکیده
در جامعه اسلامی امنیت فرهنگی به این معناست که متدینین از حیث فرهنگی احساس امنیت کنند و مردمان جامعه ازاین حیث در آرامش خاطر باشند. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که قوانین آن باید بر طبق موازین اسلامی مورد بررسی و برای اسلامی شدن هر چه بیشتر جامعه تلاش شود. امروزه آسیب های فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی ما را شدیدا تهدید می کند و فضای فرهنگی این انقلاب موردتهدیدات متعددی قرارگرفته است ، ازجمله تهدیدات: تخلیه فرهنگی ، ترویج شرارت و فساد در جامعه از سوی دشمن ، عدم توجه مسؤولین به پیوست فرهنگی، عدم توجه به اوقات فراغت جوانان،تهاجم فرهنگی ، ناتوی فرهنگی ، بی بصیرتی مسئولان ومردم ، آسیب‌های فن آوری مدرن، بحران هویت خانواده و...، دشمن سعی دارد ما را نسبت به خودمان القاء دلسردی کند و کارآیی نظام اسلامی را زیر سؤال ببرد و در تلاش است القاء کند که اگر ما روی پای خودمان بایستیم حتما زمین خواهیم خورد و پیشرفتمان منوط به ارتباط با غرب است. ما امروزه از ناحیه امنیت فرهنگی احساس خطر می کنیم و هشدارهای رهبر انقلاب نظیر تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی و... شاهد بر این ادعاست. به دلیل این موقعیت ویژه، نقش مسئولان وصاحب نظران برای جلوگیری از خطرات و آسیب هایی که جامعه را تهدید می کند، دارای اهمیت است.
کلیدواژه ها