بررسی تهدیدات نوین فرهنگی واجتماعی درجامعه اسلامی
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (182 K)
نویسندگان
لرستان خرم اباد- کوی استانداری - بلوارتمدن -پشت کارخانه ارد خ سعادت- ک سعادت دو غربی
چکیده
در جامعه اسلامی امنیت فرهنگی به این معناست که متدینین از حیث فرهنگی احساس امنیت کنند و مردمان جامعه ازاین حیث در آرامش خاطر باشند. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که قوانین آن باید بر طبق موازین اسلامی مورد بررسی و برای اسلامی شدن هر چه بیشتر جامعه تلاش شود. امروزه آسیب های فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی ما را شدیدا تهدید می کند و فضای فرهنگی این انقلاب موردتهدیدات متعددی قرارگرفته است ، ازجمله تهدیدات: تخلیه فرهنگی ، ترویج شرارت و فساد در جامعه از سوی دشمن ، عدم توجه مسؤولین به پیوست فرهنگی، عدم توجه به اوقات فراغت جوانان،تهاجم فرهنگی ، ناتوی فرهنگی ، بی بصیرتی مسئولان ومردم ، آسیب‌های فن آوری مدرن، بحران هویت خانواده و...، دشمن سعی دارد ما را نسبت به خودمان القاء دلسردی کند و کارآیی نظام اسلامی را زیر سؤال ببرد و در تلاش است القاء کند که اگر ما روی پای خودمان بایستیم حتما زمین خواهیم خورد و پیشرفتمان منوط به ارتباط با غرب است. ما امروزه از ناحیه امنیت فرهنگی احساس خطر می کنیم و هشدارهای رهبر انقلاب نظیر تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی و... شاهد بر این ادعاست. به دلیل این موقعیت ویژه، نقش مسئولان وصاحب نظران برای جلوگیری از خطرات و آسیب هایی که جامعه را تهدید می کند، دارای اهمیت است.
کلیدواژه ها