تب بازگرد در سربازان
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 1-1 (1) XML اصل مقاله (1428 K)
عنوان دوره: همایش ملی واکاوی تهدیدات نوپدید دفاعی - نظامی
نویسندگان
1تهران
2پژوهشگر
چکیده
تب بازگرد ناشی از کنه (Tick Born Relapsing Fever) یا (TBRF) بیماری حاد عفونی است که توسط چندین گونه از باکتری بورلیا که ناقلشان کنه های نرم از جنس اورنیتودوروس می باشد، ایجاد می شود.
سیر بیماری شامل حملات متناوب تب است که با فواصل چند روزه بدون تب از هم متمایز می شوند و عوارضی چون درگیری کبد، کلیه و دردهای عضلانی را به همراه دارد. مهمترین عارضه ایجاد شده، عوارض عصبی است که شامل فلج چشم، مننژیت، فلج نصف بدن، آنسفالیت و درگیری اعصاب نخاعی است. تشخیص زودهنگام از عوارض ثانویه و غیرقابل جبران جلوگیری می کند.
TBRF در بسیاری از نقاط جهان، اندمیک است. توزیع کانون های اندمیک و شیوع فصلی بیماری به میزان زیادی توسط اکولوژی کنه ها در نواحی مختلف تعیین می شود.
طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC)، موارد ابتلا به تب بازگرد ناشی از کنه در غرب ایالات متحده آمریکا طی سال های 1990 الی 2011، 483 نفر بوده است. بیشترین موارد آلودگی در کالیفرنیا، واشنگتن و کلرادو بوده است.
بررسی اپیدمیولوژی TBRF در ایران طی سال های 1997 تا 2006 شیوع بیشتر این بیماری را در دو استان قزوین و همدان نشان می دهد. در این دو استان %8.8 از اورنیتودوروس تولوزانی با بورلیا پرسیکا و نیمی از اورنیتودوروس اراتیکوس با بورلیا میکروتی آلوده هستند.
TBRF به صورت اندمیک در اسرائیل وجود دارد و می تواند خطر قابل توجهی برای سربازان و غیر نظامیان باشد. طی مطالعه ای در اسرائیل که از سال 2003-1983 انجام شد 606 مورد افراد مبتلا به TBRF گزارش کرد که از این تعداد 283 مورد غیر نظامی و 323 مورد نظامی بوده اند. شیوع بالا در افراد نظامی به علت وجودعامل بیماریزا و ناقل آن در اسرائیل و به علت در معرض خطر بودن نظامیان به خاطر نوع فعالیتشان می باشد. همچنین این بیماری در هنگام جنگ های اسرائیل نیز رخ داده است و فرماندهان از بیماری TBRF آگاه هستند و همه سربازان و فرماندهان دستورالعمل پیشگیری از TBRF به صورت سالانه دریافت می کنند. اکثر گزارشات TBRF در سال، در تابستان و پاییز اتفاق می افتد که می تواند به دلیل فعالیت بالای اورنیتودوروس، فعالیت بیشتر افراد در بیرون و پوشیدن لباس نازک در این فصول باشد. 63% سربازان مبتلا در اسرائیل در محیط های گرم و خشک مبتلا شده اند که احتمالاً بیشتر به علت آموزش های نظامی در این مناطق می باشد. هرچند TBRF در افراد غیر نظامی کاهش یافته اما در سربازان کاهشی نداشته است. تاکنون مطالعه ای در مورد فراوانی این بیماری در سربازان در طی دوره های آموزشی در ایران صورت نگرفته است. TBRF بیماری است که به آن بی توجهی می شود و احتمالاً بدون تشخیص باقی می ماند. محل تمرینات نظامیان خطر بالایی برای در معرض قرار گرفتن کنه ناقل TBRF می باشد.
بین علائم بالینی عوامل بیماری زای باکتریایی، ویروسی و انگلی تشابه وجود دارد و علائم و تظاهرات بالینی به صورت غیراختصاصی می باشند. تشخیص اشتباه اولیه بیشترین عامل غفلت از این بیماری به خصوص در جمعیت نظامی است.
کلیدواژه ها